Separator de picături

Odlučovače kapek

separarea particulelor de lichid de cele de gaz sau aer