Separator de picături

Separator de picături

Odlučovače kapek

Separatorul de picături este folosit în mai multe ramuri ale industriei, unele dintre acestea fiind:

  • industria mediului
  • defularea gazelor de ardere
  • industria chimică
  • industria celulozei
  • instalații de climă sau de încălzire
  • zona off-shore
  • condensatori sau tunuri de răcire

- în toate mediile unde este necesară separarea picăturilor din fluxul de gaze/aer.

Lechler-Tropfenabscheider verbessern verfahrenstechnische Prozesse


Separatoare de picături pentru aplicații orizontale sau verticale

Separatoarele pot fi montate în funcție de direcția aplicației - la nevoie chiar și pe diagonală.

Tropfenabscheider für horizontale und vertikale Anströmung