Lubrifiere centralizată

Sistemele de ungere centralizate asigură ungerea automată și regulată a punctelor de ungere, nu numai a mașinilor și utilajelor singulare, ci și a echipamelor tehnologice complexe.

Sistemele de ungere centralizată sunt proiectate de obicei la temă, datorită acestei versatilitaţi acestea pot fi relativ simple sau de o complexitate mare.

Pentru a veni in ajutorul partenerilor si al colaboratorilor putem crea sisteme de ungere automate pentru marea majoritate a echipamentelor si utilajelor din industrie.

Echipamentele ale căror puncte de ungere sunt legate de sisteme de ungere centralizate, au o durată de viață mai lungă decât cele care sunt lubrifiate manual. Rolul sistemelor de ungere centralizate se extinde și asupra altor sarcini conexe, cum ar fi ungerea suprafețelor, dozarea vaselinei sau umplerea lagărelor cu vaselină.

Firma noastră oferă soluții complexe în domeniul sistemelor de ungere centralizate:

  • servicii de consultanță tehnică, proiectarea sistemelor în funcție de cerințele clienților
  • livrarea componentelor
  • montare şi punerea în funcțiune și instruirea personalului de întreținere
  • serviciu clienți, garanție și service după garanție
  • livrare de piese de schimb

Un capitol foarte specific îl alcătuiesc așa numitele sisteme de recirculare a lubrifiantului, unde uleiul nu este folosit doar pentru ungere (funcția de bază), ci și pentru răcire. Uleiul este recilculat și trebuie completat doar în cazul în care o etanșare nu funcționează corespunzător. Circuitul este unul închis.

Cele mai multe sisteme de ungere sunt însă deschise, și lubrifiantul se folosește o singură data. Aceste sisteme se numesc sisteme cu consum de lubrifiant. Sistemele cu consum de lucrifiant. În capitolele următoare le veți găsi împărțite după funcția lor principală.

Sisteme de ungere sub presiune cu ulei sau vaselină

Pentru ungerea de lagăre singulare, grupe de lagăre, mașini singulare, linii de producție sau chiar secții întregi de producție. Lubrifiantul (ulei sau vaselină) ajunge sub presiune în punctele de ungere prin intermediul distribuitoarelor și conductelor.

Sisteme de ungere a lagărelor cu amestec aer-ulei

Sisteme care asigură ungerea lagărelor cu un amestec de aer și ulei. Aerul este mijlocul de trasport și în unele cazuri mediu de răcire.

Sisteme de ungere a angrenajelor deschise

Sisteme simple și intelogente pentru ungerea angrejalelor deschise.

Sisteme de ungere a lanțurilor

Posibiliatea de ungere centralizată a tuturor tipurilor de lanțuri.

Sisteme de dozare a lubrifiantului

Dozarea precisă a volumului de lubrifiant. Aceste doze pot fi milimetrii cubi, centimetrii cubi sau decimetrii cubi.

Sisteme de ungere minimală prin pulverizare

substanțe pentru ungere: uleiuri și alcool de ungere biodegradabil care pot fi pulverizate