Capace de aerisire

Armăturile sunt utilizate ca și elemente de aerisire pentru a evita suprapresiunile neadmise în rezervoare. Cu siguranțele KITO reaprinderea unei flăcări în rezervor este împiedicată. La execuția corectă, armăturile sunt rezistente și la flacără continuă.