Agregate CAT

Agregate CAT

CAT-Aggregate

Descriere:
Cu dezvoltarea diverselor soluții conform diverselor solicitări, îndeplinim sub toate aspectele cerințele tehnicii de înaltă presiune de înaltă caltitate (ISO 9001-2008). Toate sistemele noastre, sunt testate la ele mai mari standarde pentru funcționaliate și nivelul zgomotului. Agregatele de presiune înaltă pot fi livrate la cererea clientului cu comandă analog sau SPS. Primiti documentație pentru funcționare și întreținere împreunaă cu produsul.

Exemple de alicații:

  • agregate de curațare în industrie
  • agregate de curațare la spățlătoriile de mașini
  • agregata pentru osmoză
  • agregate de curațare cu presiune înaltă
  • agregate pentru umezirea aerului și climatizare
  • agregate pentru hidraulică
  • agregare pentru cresterea presiunii
  • agreagate de presiune înaltă pentru industria alimentară
  • etc...