Compensatoare cu flanșă

compensator fără falduri

elastomer drept sau conic sau compensator multistrat cu flanșe

compensator multistrat din elastomer cu una sau mai multe falduri

compensator multistrat din elastomer cu una sau mai multe falduri